Comfornette | Garantier
17775
page-template-default,page,page-id-17775,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Garantier

Fullservice garantin för Comfornettes produkter är 2 år från inköpsdatum.

Materialfelsgaranti är 5 år från inköpsdatum.

Reservdels garanti är 10 år garanti lämnas på att reservdelar till badkaret finns att köpa i 10 år.

Vid synliga produktfel/skador skall reklamationen göras före montering av produkten.

Transportskador skall anmälas direkt till bolaget som har transporterat produkten inom 7 arbetsdagar gäller dold fraktskada.
Synlig fraktskada skall du anmäla till chauffören vid leverans.

Reklamationer på monterade produkter med synliga produktfel/skador godkänns ej.
Boka inte hantverkare förrän ni har kontrollerat att rätt produkter har levererats och att inga skador har uppstått under leveransen.

Reklamationer kommer att hanteras av Comfornettes egen serviceorganisation eller en behörig servicepartner.
Garantin gäller fabrikations och materialfel.
Bolaget kommer efter egen bedömning, antingen att reparera den defekta produkten eller att ersätta den med en likadan eller jämförbar produkt.
I dessa fall så betalar Comfornette för reparation, reservdelar, arbete och eventuella personalresor. Utbytta delar tillfaller Comfornette.
Badkaret måste vara tillgängligt för serviceman vid reklamationer.
Det åligger köparen att se till att nedmontering av paneler, kakel eller annat som hindrar åtkomst av badkaret monteras ner innan service kan utföras.

Reparationer som inte har godkänts av Comfornette ersätts inte.
Garantin täcker inte kostnader för tredje man och inte heller kostnader på annat än den levererade varan.
Dessa kostnader skall täckas av försäkring som innehas av installatören eller av brukaren.

Garantin gäller inte för produkter som har förvarats eller monterats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt,
ändrats eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter.
Garantin omfattar inte normalt slitage, repor, märken eller skador som har orsakats av stötar eller av en olyckshändelse.
Garantin gäller inte heller skador som har uppkommit i samband med åsknedslag eller onormal variation i nätspänningen.
Garantin täcker ej följdskada genom fel i levererad produkt. Garantin gäller endast för badkar som används inomhus i godkänt våtutrymme.
Garantierna gäller inte för kommersiell användning.
Garantin gäller endast i Sverige

Montering o skötsel anvisningar

 

Du måste ha följt produktens montering och skötselanvisningar samt gällande regler för att kunna utnyttja garantin.
Montering och skötselanvisningarna hittar du i produktförpackningen eller på vår hemsida www.comfornette.se
Monteringen måste ha varit fackmannamässigt utförd.

Felanmälan

Vid åberopande av garanti skall anmälan göras skriftligen till suppot@comfornette.se

Bifoga kvitto / faktura senast 1 månad efter att felet upptäcktes. (ta gärna foto på kvittot)

Ert namn och adress samt tel nr där vi kan nå er dagtid.

Er E-mail Adress

Beskriv felet och bifoga bilder på produkten.